قوانین و مقررات

قوانین و مقررات گوگل فرست

شرکت دانش پرداز مهر به قوانین و مقررات ذیل پایبند است و کاربران وب سایت با ورود به وب سایت های زیرمجموعه این شرکت به صورت پیش فرض باید این صفحه را مطالعه نمایند.

این شرکت مختار است متن قوانین و مقررات خود را در صورت لزوم ویرایش و به اطلاع مشتریان برساند.

ویرایش قوانین و مقررات بدون اطلاع قبلی قابل انجام و فقط در وب سایت به صورت پاپ آپ یا حالت های مشابه جهت اطلاع مشتریان حاضر در وبسایت و مشتریان قبلی نمایش داده خواهد شد.

هرگاه شخصی از یکی از خدمات مجموعه دانش پردازمهر چه به صورت آنلاین و چه به صورت قراردادی استفاده نماید آگاهی خود را از این قوانین و مقررات اعلام می دارد.

وب سایت خدمات گوگل فرست مشتمل بر بسته های خدماتی در زمینه وب سئو و بازاریابی دیجیتالی است.

خدمات ارائه شده در قالب بررسی و آنالیز محدود به گزارشی است که کارشناسان شرکت در پاسخ به بسته خریداری شده توسط مشتری به آن ارایه می نماید.

درخواست خدمات بیشتر و قانع نشدن از توضیحات ارائه شده در زمره وظایف این شرکت در بسته آنالیز و تحلیل نبوده و این شرکت در صورت لزوم خود اقدام به توضیح بیشتر می نماید.

بسته های خدماتی ارائه شده مانند طراحی سایت با اطلاعات بیشتر درج و توضیح داده شده است و وظایف این شرکت محدود به شرح هر سرویس است که در محل مربوط به آن درج شده است.

در صورتی که مشتری مبلغی را بابت آنالیز و تحلیل بپردازد و پس از دریافت گزارش درخواست صدور فاکتور نماید و یا فاکتور صادر شده از سوی بخش فروش این شرکت را پرداخت نماید مبلغ پرداخت شده بابت آنالیز در هزینه انجام آن عمل لحاظ خواهد شد.